مطالعات تونل شهید صیاد شیرازی
project1
project1

توضیحات پروژه

 مدیریت طرح مطالعات تونل شهید صیاد شیرازی

 

تونل شهید صیاد شیرازی در شرق مرکز شهر تهران پیش‌بینی شده است و از شمال میدان سپاه آغاز شده و تا جنوب تقاطع بزرگراه بعثت با خیابان فداییان اسلام ادامه مییابد.

اهداف طرح

  • توسعه شبکه بزرگراهی شهر در امتداد شمالی- جنوبی
  • تأمین دسترسی بزرگراهی به بافت متراکم مرکز شهر
  • بهبود دسترسی به بازار و مجلس از طریق پارکینگ‌های طبقاتی
  • تسهیل دسترسی شمال و مرکز شهر به شبکه بزرگراهی جنوب

کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

مجری: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مدیریت طرح (مطالعات مرحله دوم): شرکت مهندسی و ساختمان آرماتور پردیس

مشاور (مطالعات مرحله اول): شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

 

مشاور مطالعات ترافیک تکمیلی: دانشگاه علم و صنعت(آزمایشگاه تحقیقات ترافیک)

 

 

تونل به طول تقریبی10 کیلومتر به قطرحفاری 13/5 متر در دو طبقه جهت عبور وسایط نقلیه سبک، رمپ شمالی و سازه تبدیل رمپ جنوبی و سازه تبدیل، شفت های تهویه و پلکان دسترسی به سطح، سازه‌هاي ایمنی زيرزميني متصل به تونل، پارکینگ‌های طبقاتی زیرزمینی، رمپ‌های دسترسی به میدان شوش