سد و نیروگاه چم‌شیر
project1
project1
project1
project1
project1
project1

توضیحات پروژه

 مدیریت پیمان سد و نیروگاه چم‌شیر

سد چم‌شیر که سدی از نوع ( RCCبتن غلطکی) است،  بر روی رودخانه زهره، در جنوب استان کهکيلويه و بويراحمد در حدود 25 کيلومتري جنوب‏شرقي گچساران در حال احداث می‌باشد.  قرار داد اين پروژه از نوع EPCF  و پيمانکار اصلي پروژه مشارکت سابير و شرکت چيني CGGC مي باشد. منابع مالي نيز از طريق يک بانک چيني فراهم مي گردد. ساخت و نصب تجهيزات بر عهده شرکت CGGC و فعاليت هاي طراحي و اجراي سيويل پروژه برعهده شرکت سابير مي باشد که کلیه هماهنگی‌های لازم در این خصوص توسط شرکت مهندسی و ساختمان آرماتورپردیس به عنوان مدیر پیمان شرکت سابیر انجام می‌پذیرد.

کارفرمای اصلی: شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران

مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب

پيمانکار: مشارکت شرکت سابير و  CGGC

مشاور پيمانکار: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 

اهداف طرح:

  1. ذخيره سيلابها به منظور توسعه و بهبود کشاورزي استانهاي بوشهر و خوزستان(110 هزار هکتار)
  2. کنترل سیلاب‌ها
  3. کنترل شوري آب رودخانه زهره و احياء اراضي پايين دست
  4. توليد انرژي به ميزان 480 گيگاوات ساعت در سال 
  5. فراهمنمودن امکانات تفريحي و رفاهي در منطقه نفت‏خيز و خشک گچساران،
  6. توسعه پرورش ماهي و صنايع وابسته

احجام کلي طرح:

خاکبرداري:4.750.000 مترمکعب ، بتن ريزي: 1.250.000 مترمکعب بتن RCC و 480.000 مترمکعب بتن ريزي سازه اي و لاينينگ ، حفاري زيرزميني: 7020 متر طول، تزريقات تحکيمي و پرده آببند:

مشخصات عمومي:

نوع سد: بتني غلتکي-قوسي، حداکثر ارتفاع: 151متر، حجم بتن : 1.306.000 متر مکعب، طول تاج : 730 متر  حجم مخزن در تراز نرمال: 2.3 میلیارد مترمکعب

سيستم انحراف:

يک رشته تونل در جناح چپ به طول 715 متر، فرازبند : بتني غلتکي RCC، ظرفيت تونل: 2100 مترمکعب در ثانيه

نيروگاه:

نوع نيروگاه: سطحي، تعداد واحد: 5 واحد، ظرفيت کل نيروگاه: 176مگاوات، متوسط انرژي توليدي سالانه:  480 گيگاوات ساعت

تخليه سيلاب:

شامل سرريز و تخليه کننده تحتاني، سرريز از نوع اوجي دريچه دار و موقعيت در جناح راست، تونل تخليه کننده تحتاني به طول 336 متر با پوشش فولادي به قطر7 متر در جناح راست

تجهيز کارگاه:

در مجموع حدود 29300 مترمربع شامل کمپ ها و ساختمان هاي اداري پیمانکار و 6510 مترمربع ساختمانهای مسکونی و اداری کارفرما و شامل 25 کيلومتر راه دسترسي، 14 کيلومتر شبکه آبرساني و 14 کيلومتر شبکه انتقال برق داخلي و 22 کيلومتر شبکه انتقال برق شهر تا کارگاه