مجتمع مسکونی مرجان
project1
project1

توضیحات پروژه

مدیریت پیمان مجتمع مسکونی مرجان

برج مسکونی 16 طبقه با سطح زیربنای 8000 متر مربع می باشد که در زمینی به وسعت 850 متر مربع در محدوده خیابان بوکان واقع در نیاوران شهر تهران در حال اجرا است.

کارفرما : آقای مهندس مسعود استکی

مشاور : مهندسان مشاور خط سوم