آبرسانی مامیشان
project1
project1
project1

توضیحات پروژه

پیمانکار عملیات آبرسانی مامیشان

 

محل اجرای پروژه: استان کرمانشاه. شهرستان ثلاث باباجانی

 

اجرای خط انتقال آب، احداث ایستگاههای پمپاژ و مخازن جهت آبرسانی به 35 روستای شهرستان ثلاث باباجانی، استان کرمانشاه

کارفرما : شرکت نیمرخ

 

مشاور: شرکت مهاب قدس