Home

شرکت مهندسی و ساختمان آرماتور پردیس
شرکت مهندسی و ساختمان آرماتور پردیس

منطقه دوازده
منطقه دوازده

آمایش و توسعه منطقه 12 شهر تهران

گل نیاوران
گل نیاوران

آب‌رسانی مامیشان
آب‌رسانی مامیشان

آب‌های مرزی
آب‌های مرزی

طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی متناظر

سد و نیروگاه چم شیر
سد و نیروگاه چم شیر

نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین
نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین

نیروگاه تک محوره تولید برق

دریاچه چیتگر
دریاچه چیتگر

دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس

دریاچه چیتگر
دریاچه چیتگر

دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس

Slider

به سایت آرماتور پردیس

خوش آمدید

شرکت مهندسی و ساختمان آرماتورپردیس در سال 1390 با تکیه بر دانش و تجربه مدیران خود در طرح‌های بزرگ سد و نیروگاه، راه‌سازی و ساختمانی برای فعالیت در زمینه مدیریت و اجرای پروژه‌های عمرانی شامل پروژه های صنعتی، راه‌سازی، ساختمان های اداری ، تجاری، آموزشی و مسکونی ، در قالب یک شرکت سهامی خاص ، تأسیس شده است. در طول سال‌هایی که از تأسیس این شرکت می‌گذرد، ضمن اخذ گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مدیریت طرح، خدمات مشاوره و صلاحیت پیمانکاری، موفق به همکاری در اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی بخش آب و انرژی و پروژه‌های شهری در چارچوب مشاوره، مدیریت طرح، مدیریت پیمان و پیمانکاری شده است که بخش اعظم آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و یا در شرف بهره‌برداری است. همچنین شرکت آرماتورپردیس موفق به اخذ گواهینامه‌های استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی از مؤسسه بین‌المللی SWISS CERT شده است.

به سایت آرماتور پردیس

خوش آمدید

شرکت مهندسی و ساختمان آرماتورپردیس در سال 1390 با تکیه بر دانش و تجربه مدیران خود در طرح‌های بزرگ سد و نیروگاه، راه‌سازی و ساختمانی برای فعالیت در زمینه مدیریت و اجرای پروژه‌های عمرانی شامل پروژه های صنعتی، راه‌سازی، ساختمان های اداری ، تجاری، آموزشی و مسکونی ، در قالب یک شرکت سهامی خاص ، تأسیس شده است. در طول سال‌هایی که از تأسیس این شرکت می‌گذرد، ضمن اخذ گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مدیریت طرح، خدمات مشاوره و صلاحیت پیمانکاری، موفق به همکاری در اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی بخش آب و انرژی و پروژه‌های شهری در چارچوب مشاوره، مدیریت طرح، مدیریت پیمان و پیمانکاری شده است که بخش اعظم آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و یا در شرف بهره‌برداری است. همچنین شرکت آرماتورپردیس موفق به اخذ گواهینامه‌های استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی از مؤسسه بین‌المللی SWISS CERT شده است.

پروژه‌‌های به اتمام رسیده
پروژه‌های در دست اجرا
تعداد کارکنان
تقدیرنامه

پروژه ها