کارکنان کلیدی
وفا تابش
رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - مجری مجری طرح‌های کرخه، کارون 3، کارون 4، بختیاری، سیمره - مدیر ارشد پروژه دریاچه مصنوعی چیتگر و پهنه ساحلی آن - مدیر ارشد پروژه سد و نیروگاه چم شیر
غلامعلی ترابی‌زاده
مدیر ارشد پروژه
حمید زرگرپور
مدیر ارشد پروژه
سید سعید حجازی
مدیر پروژه
علیرضا تابش
مدیر امور مالی و اداری
میربهرام حسینی
مدیر پروژه
مهدی مقصودلو
مدیر فنی
ایرج قضایی
مدیر فنی
بهزاد کیانوش
مدیر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
علیرضا اصغری
مدیر مهندسی