عملیات گودبرداري ساختمان خانه شهر تهران
project1

توضیحات پروژه

 مدیریت طرح عملیات گودبرداري ساختمان خانه شهر تهران

شهرداري تهران با احداث خانه شهر در میدان امام خمینی(ره) به جاي بلدیه سابق، تلاش میکند هویت این میدان شهري و همچنین نقش تاریخی، فرهنگی و گردشگري آن را احیا نماید. 

کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

پیمانکار(طرح و اجرا): شرکت خاک و سنگ

عملیات گودبرداری ساختمان خانه شهر و تحکیم آن، اگرچه از نظرمیزان عمق آن، پروژه ویژه‌ای به حساب نمی‌آید اما وجود انواع معارض، مانند انواع کابل‌های فیبر نوری مخابرات و سایر تاسیسات مخابراتی، انواع گوناگون سازه‌های متعلق به ایستگاه مترو، گالری دسترسی و نزدیکی به تاج خط دو مترو، پست برق و  شبکه انتقال برق، نیاز مند هماهنگی‌های گسترده با سازمان‌های مربوطه و حتی تغییر در طراحی عملیات گودبرداری و تحکیم، حاکی از پیچیدگی‌های این پروژه می‌باشد.