عملیات اجرایی پل دوآب
project1
project1
project1
project1

توضیحات پروژه

مدیر پیمان عملیات اجرایی پل دوآب

در این پروژه شرکت آرماتور پردیس طی قرارداد منعقده با شرکت کیانکار به عنوان مدیر پیمان به مدیریت اجرای پل دوآب و روسازی و بهسازی راه‌های دسترسی طرح نوسود واقع در استان کرمانشاه  با رئوس شرح خدمات زیر پرداخته‌است:

  • خدمات فنی
  • خدمات كنترل پروژه
  • خدمات قراردادی
  • امور صورت وضعيت
  • مدیریت و كنترل هزينه
  • مدیریت پشتیبان

کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاور : مهندسین مشاور هگزا

اجزاء اصلی پروژه:

  • عمليات اجرايي احداث پل مسير جايگزين مخزن سد هيروي در محور پاوه به نوسود
  • عمليات اجرايي زيرسازي و روسازي راه مسير جايگزين مخزن سد هيروي
  • احداث ديوارهاي حائل در پاي خاکريز­ها و ترانشه­ها و ديوارهاي هدايت آب
  • عمليات روسازي و بهسازي راه­هاي دسترسي به کارگاه ليله در طرح تونل و سامانه انتقال آب نوسود