ساختمان‌های اداری و کانتین نیروگاه هریس
project1
project1

توضیحات پروژه

پیمانکار ساختمان‌های اداری و کانتین نیروگاه هریس

احداث کامل ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اداری و کانتین نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

کارفرما : شرکت تانا انرژی

 

مشاور: شرکت مهندسان مشاور عامران افق