تونل انتقال آب نوسود
project1
project1
project1
project1

توضیحات پروژه

 عملیات تکمیلی تونل انتقال آب نوسود - مشاور فنی و  قراردادی پیمانکار

عملیات تکمیلی تونل نوسود قطعه 2 - ب واقع در استان کرمانشاه، روستای ازگله، شامل اجرای عملیات تزریق تماسی و تحکیمی بطول 15 کیلومتر در زمان حفاری تونل و نصب پوشش بتنی پیش‌ساخته به خاطر وجود گاز  H2S در داخل تونل اجرا نگردیده و پس از اتمام عملیات حفاری و خروج TBM، عملیات فوق‌الذکر در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به مناقصه برگزارشده، شرکت نیمرخ به عنوان پیمانکار برنده، انتخاب گردید. و با توجه به شرایط خاص پروژه  و  وجود گاز H2S و صعوبت‌های اجرایی، شرکت نیمرخ(پیمانکار اصلی)، شرکت آرماتورپردیس را به عنوان مشاور فنی و قراردادی انتخاب نمود.

 طول تونل: 15 کیلومتر

قطر تونل: 6 متر

حفاری گمانه‌های تزریق تحکیمی و تماسی: 180000 متر طول

 

کارفرمای اصلی: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاور: شرکت مهاب قدس

کارفرما: شرکت نیمرخ